Category: Adobe Photoshop

Sort: Date | Title | Views | Comments Sort Ascending
View:

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách xóa vật thể bất kỳ trong ảnh bằng photoshop.

141 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách xóa vật thể bất kỳ trong ảnh bằng photoshop.. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop - photoshop tutorials

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách cắt ghép ảnh nâng cao ..

146 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách cắt ghép ảnh nâng cao. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop - photoshop tutorials

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách xử lý và blend màu ảnh thiếu sáng trong Photoshop..

97 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách xử lý và blend màu ảnh thiếu sáng trong Photoshop... Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop - photoshop tutorials

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách Blend màu cinematic cực nhanh và hiệu quả .

58 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách Blend màu cinematic cực nhanh và hiệu quả . Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop - photoshop tutorials

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng đổ bóng cho chữ, logo hoặc shape theo style flat design (long shadow)

105 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách tạo hiệu ứng đổ bóng cho chữ, logo hoặc shape theo style flat design (long shadow).. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ:...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách tách nền tóc giữ toàn bộ chi tiết tóc tơ..

107 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách tách nền tóc giữ toàn bộ chi tiết tóc tơ... Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop – photoshop tutorials

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chân dung lồng vào chữ..

50 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chân dung lồng vào chữ... Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop – photoshop tutorials

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn Mẹo photoshop #2 Blend màu retro vintage

53 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn Mẹo photoshop #2 Blend màu retro vintage. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop – photoshop tutorials

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn Mẹo photoshop #1 Đổi nhanh màu chữ

43 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn Mẹo photoshop #1 Đổi nhanh màu chữ . Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop - photoshop tutorials

[Khám & Phá] [STREAMING #9] Giao lưu với KS Dương Trung Hiếu

50 Views0 Comments

Trong chuyên mục Khám & Phá ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn videoclip [STREAMING #9] Giao lưu với KS Dương Trung Hiếu.. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop - photoshop tutorials

[Chỉ Chiêu] Photoshop – Hướng dẫn kỹ thuật Manipulation với tác phẩm cô độc ( Alone | Photoshop Manipulation Tutorial | Fantasy Photo Effects )

208 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn kỹ thuật Manipulation với tác phẩm cô độc trên Adobe Photoshop do Arun Kumar thực hiện. Sưu tập và viêt bởi: hayho.tv Nguồn từ: Ar...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách xử ảnh raw máy không đọc được bằng DNG Converter

48 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách xử ảnh raw máy không đọc được bằng DNG Converter. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop - photoshop tutorials

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách upload hình lên facebook để không bị giảm chất lượng ^^

75 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách upload hình lên facebook để không bị giảm chất lượng ^^ Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop - photoshop tuto...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách Blend màu retro vintage với 3 layer..

58 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách Blend màu retro vintage với 3 layer.. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop - photoshop tutorials

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách Blend ảnh cưới trong sáng- nhẹ nhàng.

84 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách Blend ảnh cưới trong sáng- nhẹ nhàng. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop - photoshop tutorials

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách dùng và cách tạo Color Lookup ..

60 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách dùng và cách tạo Color Lookup .. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop - photoshop tutorials

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách Blend màu da trắng hồng tươi tắn (phần 2)

155 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách Blend màu da trắng hồng tươi tắn (phần 2) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop - photoshop tutorials

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách Blend màu da trắng hồng tươi tắn (phần 1) .

167 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách Blend màu da trắng hồng tươi tắn (phần 1). Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: HPphotoshop – photoshop tutorials

« Prev