Category: Cinema 4D

Sort: Date | Title | Views | Comments Sort Ascending
View:

[Chỉ Chiêu] Cinema 4D – Hướng dẫn tạo hiệu ứng tan vỡ cho đối tượng (Tutorial: Wobbly PolyFX Destruction)

444 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn tạo hiệu ứng tan vỡ cho đối tượng (Tutorial: Wobbly PolyFX Destruction) trên phần mềm Cinema 4D. Sưu tập và viêt bởi: hayho.tv Ngu...

[Chỉ Chiêu] Cinema 4D – Hướng dẫn quy trình kết nối Cinema 4D với After Effects – Phần 2 (Cinema 4D to After Effects Professional Workflow Part 1)

504 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn quy trình kết nối Cinema 4D với After Effects - Phần 2 (Cinema 4D to After Effects Professional Workflow Part 1) . Sưu tập và viêt ...

[Chỉ Chiêu] Cinema 4D – Làm thế nào để gán đối tượng chuyển động theo đưỡng vẽ Spline (Get an object to follow a spline)

449 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn Làm thế nào để gán đối tượng chuyển động theo đưỡng vẽ Spline  (Get an object to follow a spline) trên phần mềm Cinema 4D. Sưu tập ...

[Chỉ Chiêu] Cinema 4D – Hướng dẫn quy trình kết nối Cinema 4D với After Effects – Phần 1 (Cinema 4D to After Effects Professional Workflow Part 1)

393 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn quy trình kết nối Cinema 4D với After Effects - Phần 1 (Cinema 4D to After Effects Professional Workflow Part 1) . Sưu tập và viêt ...

[Chỉ Chiêu] After Effects & Cinema 4D – Hướng dẫn làm Intro 3D “Videofort Ident”

645 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn làm Intro 3D "Videofort Ident" trên After Effects & Cinema 4D do  VideoFort thực hiện. Sưu tập và viêt bởi: hayho.tv Nguồn từ:...

[Chỉ Chiêu] After Effects & Cinema 4D – Hướng dẫn tạo hiệu ứng chuyển động của não ( Brain Cell Animation Tutorial )

401 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn tạo hiệu ứng chuyển động của não ( Brain Cell Animation Tutorial ) trên After Effects & Cinema 4D do  VideoFort thực hiện. Sưu ...

[Chỉ Chiêu] Cinema 4D – Hướng dẫn làm hiệu ứng chữ vỡ tung

543 Views382 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn làm hiệu ứng chữ vỡ tung trên Cinema 4D do  HDTutorials Italia thực hiện. Sưu tập và viêt bởi: hayho.tv Nguồn từ: HDTutorials Italia

[Khám & Phá] Hậu trường: Cú tung chưởng bắt côn trùng của bọ ngựa

261 Views88 Comments

Trong chuyên mục Khám Phá ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim giới thiệu hậu trường Cú tung chưởng bắt côn trùng của bọ ngựa do The CGBros thực hiện. Sưu tập và viêt bởi: hayho.tv Nguồn từ: The CGBros

[Xuất Chiêu] Cú tung chưởng bắt côn trùng của bọ ngựa

414 Views6 Comments

Trong chuyên mục Xuất Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Cú tung chưởng bắt côn trùng của bọ ngựa do The CGBros thực hiện. Sưu tập và viêt bởi: hayho.tv Nguồn từ: The CGBros

[Chỉ Chiêu] After Effects: Nhanh chóng & dễ dàng đưa đối tượng 3D từ Cinema4D vào không cần Render

306 Views428 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn nhanh chóng & dễ dàng đưa đối tượng 3D từ Cinema4D vào không cần Render trên Adobe After Effects do Theguyordie | Gaming & M...

[Xuất Chiêu] Ý tưởng tai nghe Apple iBeats 2014

307 Views11 Comments

Trong chuyên mục Xuất Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn một ý tưởng thiết kế tai nghe Apple iBeats 2014 được thực hiện bởi ConceptsiPhone. Sưu tầm : hayho.tv.vn Nguồn : ConceptsiPhone