Category: Lightroom

Sort: Date | Title | Views | Comments Sort Ascending
View:

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách sử dụng Lightroom 6 toàn tập (Phần 5) – Histogram

175 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách sử dụng Lightroom 6 toàn tập (Phần 5) - Histogram Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Việt Designer - VietDesigner.Net

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách sử dụng Lightroom 6 toàn tập (Phần 1) – Duyệt ảnh

95 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách sử dụng Lightroom 6 toàn tập (Phần 1) - Duyệt ảnh Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Việt Designer - VietDesigner.Net

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách sử dụng Lightroom 6 toàn tập (Phần 2) – Import ảnh

136 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách sử dụng Lightroom 6 toàn tập (Phần 2) - Import ảnh Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Việt Designer - VietDesigner.Net

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách sử dụng Lightroom 6 toàn tập (Phần 4) – Preset

204 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn  cách sử dụng Lightroom 6 toàn tập (Phần 4) - Preset Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Việt Designer - VietDesigner.Net

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách sử dụng Lightroom 6 toàn tập (Phần 3) – Retouch

90 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách sử dụng Lightroom 6 toàn tập (Phần 3) - Retouch Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Việt Designer - VietDesigner.Net