Details

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách tạo biển đổi giữa 2 vật thể 3D cho nhau trên phần mềm 3D ProAnimator 8.

Sưu tập và viêt bởi: hayho.tv
Nguồn từ: Zaxwerks 3D Software

Leave a Reply

Your email address will not be published.

13 Comments