Details

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn chỉnh màu đẹp cho phim (Tutorial | Film Look)  trên Adobe After Effects do Arun Kumar thực hiện.

Sưu tập và viêt bởi: hayho.tv
Nguồn từ: Arun Kumar

Comments are closed.