Details

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn tạo hiệu ứng chuyển động cho chữ (Text Animation and Range Selectors)  trên Adobe After Effects do Ervin Golubović thực hiện.

Sưu tập và viêt bởi: hayho.tv
Nguồn từ: Ervin Golubović

Comments are closed.