Details

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn tạo một vết dao ứa máu cắt trên mặt với Photoshop do Phlearn .com thực hiện.

Sưu tập và viêt bởi: hayho.tv
Nguồn từ: Phlearn .com

Comments are closed.