Details

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn thay đổi màu mắt trong Adobe Photoshop do Phlearn .com thực hiện.

Sưu tập và viêt bởi: hayho.tv
Nguồn từ: Phlearn .com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

15 Comments