Details

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách thay thế nền trời cho bức ảnh trên phần mềm Adobe Photoshop do Phlearn .com thực hiện.

Sưu tập và viêt bởi: hayho.tv
Nguồn từ: Phlearn .com

Leave a Reply

Your email address will not be published.