Details

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn khắc tên bạn lên bia mộ dành cho ngày lễ Halloween do Photoshop Tutorials by Howard Pinsky thực hiện.

Sưu tập và viêt bởi: hayho.tv
Nguồn từ: Photoshop Tutorials by Howard Pinsky

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 Comment