Tag: Ngoại ngữ

Sort: Date | Title | Views | Comments Sort Ascending
View:

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 11: Must/Have to, When, Where…,Giao Tiep…

50 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 11: Must/Have to, When, Where...,Giao Tiep... Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách phát âm sành điệu về những hiệu xe -Tập 77

50 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách phát âm sành điệu về những hiệu xe -Tập 77. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 10 : những âm các bạn cần nên chú ý ^^

45 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 10 : những âm các bạn cần nên chú ý ^^ Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 9 : phần chú ý đến phát âm của tiếng anh.

52 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 9 : phần chú ý đến phát âm của tiếng anh. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 8: sở hữu

78 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 8: sở hữu. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 7: Quá Khứ Tiếp Diễn và Hiện Tại Hoàn Thành

54 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 7: Quá Khứ Tiếp Diễn và Hiện Tại Hoàn Thành. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách phát âm chuẩn cho những đồ hàng hiệu -Tập 76

54 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách phát âm chuẩn cho những đồ hàng hiệu .. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 6 : Số Ít Số Nhiều

49 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 6 : Số Ít Số Nhiều.. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 5

48 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 5 . Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 4

51 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 4.. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 3 : ABC, quá khứ đơn, tiếp diễn…

53 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 3 : ABC, quá khứ đơn, tiếp diễn... Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 2…singular/plural, this is, that is, those are…

51 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản 2...singular/plural, this is, that is, those are... Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách học tiếng anh dùng cho các Quốc Gia (Tập 75: Quốc Gia…Phần 2)

54 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách học tiếng anh dùng cho các Quốc Gia (Tập 75: Quốc Gia...Phần 2). Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản1 : I, you, he, she, they, to be…

48 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách học tiếng anh cơ bản1 : I, you, he, she, they, to be... Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn các từ tiếng anh dùng cho các Quốc Gia ( Tập 74 :Quốc Gia…Phần 1)

106 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn các từ tiếng anh dùng cho các Quốc Gia ( Tập 74 :Quốc Gia...Phần 1). Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách dùng” Was/Were” trong Tiếng Anh sao cho sành điệu /Tập 73

116 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách dùng" Was/Were" trong Tiếng Anh sao cho sành điệu /Tập 73. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ:  Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách dùng Thành Ngữ “Long”giao tiếp hàng ngày trong tiếng anh /Tập 72

94 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách dùng Thành Ngữ "Long"giao tiếp hàng ngày trong tiếng anh /Tập 72. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ:  Kenny N

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách phát âm “ain” và “ane”trong Tiếng Anh /Tập 71

83 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách phát âm "ain" và "ane"trong Tiếng Anh /Tập 71. Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ:  Kenny N

« Prev