Tag: Origamite – Origami Video Instructions

Sort: Date | Title | Views | Comments Sort Ascending
View:

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách gấp ngôi sao giấy 6 cánh đẹp (Easy Modular Origami Star by 6 units)

225 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách gấp ngôi sao giấy 6 cánh đẹp (Easy Modular Origami Star by 6 units) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Origamite – Orig...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách gấp mặt thỏ bằng giấy dễ thương (Paper Origami Bunny or Rabbit Face )

136 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách gấp mặt thỏ bằng giấy dễ thương (Paper Origami Bunny or Rabbit Face ) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ:  Origamite – O...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách gấp giấy con bọ rùa (How to make an origami LadyBug Video Instructions)

109 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách gấp giấy con bọ rùa (How to make an origami LadyBug Video Instructions) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ:  Origamite –...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách làm góc trang sách dễ dàng (Very Easy Origami Page Corner)

109 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách làm góc trang sách dễ dàng (Very Easy Origami Page Corner) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ:  Origamite – Origami Vide...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách gấp giấy trái tim đập (DIY: Paper Origami Beating Heart Video Tutorial)

120 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách gấp giấy trái tim đập (DIY: Paper Origami Beating Heart Video Tutorial) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ:Origamite - O...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách cắt mạng nhện giấy (DIY: Paper Kirigami Spider Web Tutorial)

300 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách cắt mạng nhện giấy (DIY: Paper Kirigami Spider Web Tutorial) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Origamite – Origami Vid...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách tự làm quả bí giấy Halloween (DIY: Halloween Paper Origami Pumpkin Instructions)

96 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách tự làm quả bí giấy Halloween (DIY: Halloween Paper Origami Pumpkin Instructions) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Ori...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách gấp hoa giấy truyền thống dễ dàng (Very easy traditional origami flower tutorial)

136 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách gấp hoa giấy truyền thống dễ dàng (Very easy traditional origami flower tutorial) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Or...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách gấp thiên nga bằng khăn giấy (DIY: Easy Paper Napkins Crane (Swan)

143 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách gấp thiên nga bằng khăn giấy (DIY: Easy Paper Napkins Crane (Swan) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Origamite – Origa...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách gấp tàu tên lửa giấy (DIY: Easy Paper Origami Rocket Ship Tutorial)

132 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách gấp tàu tên lửa giấy (DIY: Easy Paper Origami Rocket Ship Tutorial) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Origamite – Orig...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách gấp tàu không gian X-wing bằng giấy (Origami X-wing Starfighter tutorial)

310 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách gấp tàu không gian X-wing bằng giấy (Origami X-wing Starfighter tutorial) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Origamite ...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách gấp pháo giấy dễ dàng (Easy Paper Origami Banger Instructions)

1.80K Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách gấp pháo giấy dễ dàng (Easy Paper Origami Banger Instructions) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Origamite – Origami V...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách gấp modul giấy 12 mặt (Modular Origami Dodecahedron Instructions (30 units)

124 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách gấp modul giấy 12 mặt (Modular Origami Dodecahedron Instructions (30 units) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Origamit...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách gấp modul giấy sắc màu kiểu Nhật (Modular Origami Japanese Brocade Tutorial )

133 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim hướng dẫn cách gấp modul giấy sắc màu kiểu Nhật (Modular Origami Japanese Brocade Tutorial ) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Origam...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách gấp hình hoa cỏ ba lá bằng giấy (Origami Four Leaf Clover Tutorial )

329 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn cách gấp hình hoa cỏ ba lá bằng giấy (Origami Four Leaf Clover Tutorial ) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Origamite - Ori...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách tự gấp hình con hải cẩu bằng giấy (Origami Seal Tutorial)

194 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn cách tự gấp hình con hải cẩu bằng giấy (Origami Seal Tutorial) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Origamite - Origami Video ...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách tự gấp giấy thanh hình trái tim hoa nở (DIY: Paper Blossom Heart Crown Tutorial)

190 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn cách tự gấp giấy thanh hình trái tim hoa nở (DIY: Paper Blossom Heart Crown Tutorial) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ:Orig...

[Chỉ Chiêu] Hướng dẫn cách gấp ngôi sao 3D bằng giấy (3d Origami Omega Stars Instructins)

880 Views0 Comments

Trong chuyên mục Chỉ Chiêu ngày hôm nay, hayho.tv xin gửi đến các bạn phim Hướng dẫn cách gấp ngôi sao 3D bằng giấy (3d Origami Omega Stars Instructins) Sưu tập và viết bởi: hayho.tv Nguồn từ: Origamite - Origami V...

« Prev